จ.อุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วาง

admin2

จ.อุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่ำวันนี้ 12 ส.ค.65 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

โดยมี พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.อุบลฯ และข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลรราชานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี พระองค์ ทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการโดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตรทรงให้ความสำคัญ กับการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศ ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรและได้ทรงพระราชดำริโครงการต่าง ๆหลากหลายสาขา ครอบคลุมทั่วทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพ/ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ พระราชกรณียกิจทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะพสกนิกรผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน

Next Post

จ.อุบลราชธานี แปลกแต่จริงอำเภอโพธิ์ไทรมี

Post Views: 235 จ.อุบลราชธานี แปลกแต่จริงอำเภอโพธิ […]

ข่าวภูธร