น ส พ เหยี่ยวขาวภูธร ประตูขาวพญายม 915

admin2

น ส พ เหยี่ยวขาวภูธร ประตูขาวพญายม 915
ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร ประจำปี 2566 เมื่อวันนี้ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก หนองนาบึง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร ประจำปี 2566 เนื่องด้วยศูนย์ อปพร กลาง ได้กำหนดให้ วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของ อปพร ให้ปรากฎแก่ประชาชนทั่วไป ในปีนี้ ศูนย์ อปพร จังหวัดมุกดาหาร จึงได้ร่วมกับศูนย์ อปพร เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดให้มีพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์ อปพร กลาง และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ อปพร ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร และ อปพร ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 ราย คือ นายจ่อย เสียงล้ำ สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งนี้อาสาสมัครฯ ทุกนาย ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของ อปพร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก อปพร จังหวัดมุกดาหาร

ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่า เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ใด สังคมจะเห็นถึงความพร้อมเพรียงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร ซึ่งมีเครือข่ายกระจายไปทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งล้านคน ถือเป็นกำลังภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด ผลจากการมีจิตอาสาของ อปพร. นี่เอง ทำให้ประชาชนผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป อปพร นอกจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย์แล้วยังมีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ด้วยการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่ แล้วรายงานเหตุไม่ปกติให้ทางราชการทราบเพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป และยึดมั่นในอุดมการณ์ เมตตา กล้าหาญ และปรัชญาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไว้ให้มั่นคง เพื่อประโยชน์และความผาสุกของพี่น้องประชาชน และสังคมไทยสืบไป

ภาพ ข่าว โดยสุระณรงค์ อ่อนสนิท
อรรถพล หมื่นทุม สุวิทย์ โพธิรัชต์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ยอดขุนศึกพญายม รายงาน
จากมุกดาหาร 0925018750

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ กับ คุณนิลาวัลย์ 

Post Views: 59 กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ กับ ค […]

ข่าวภูธร