กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ กับ คุณนิลาวัลย์ 

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ กับ คุณนิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง ใน “รายการหนทางพารวย” ประเด็นตลาด Sandbox ของฝากโซลาร์เซลล์ วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) ให้สัมภาษณ์ใน “รายการหนทางพารวย” ของบริษัท ณิลาวรรณ จำกัด (NILAWAN COMPANY LIMITED) ดำเนินรายการโดย คุณนิลาวัลย์  พาณิชย์รุ่งเรือง พิธีกรหญิงชื่อดัง นำเสนอออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 06.45-07.00 น. นี้ ในประเด็น ตลาด Sandbox ของฝากโซลาร์เซลล์ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบเขื่อน สิรินธร นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดจำหน่ายในโครงการตลาด Sandbox ของฝากโซลาร์เซลล์ ณ ร้านกาแฟคุณสายชล 2 อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร
ทั้งนี้ ทืมงานฯ ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำการซื้อปลาซิวแก้วสดจากผู้ประกอบอาชีพประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และการตากปลาซิวแก้วสด บริเวณสถานประกอบการของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปลาซิวแก้วเพื่อจำหน่ายบ้านโชครังสรรค์ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร พร้อมทั้ง ถ่ายทำบริเวณเต็นท์ขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 12 กลุ่ม ตลาด Sandbox ของฝากโซลาร์เซลล์ และบริเวณสันเขื่อนสิรินธร นำไปประกอบในรายการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กฟผ. ในฐานะที่เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกทีมงานถ่ายทำฯ อีกด้วย

Next Post

อุบลฯ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

อุบลฯ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี […]

ข่าวภูธร