อุบลฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

admin2

อุบลฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ วันนี้ 17 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อให้ปวงชนชาวไทย น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในการปกครองอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรื่องหลายด้าน อาทิ ด้านการทหาร ทรงแผ่พระราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวาง ด้านการปกครอง ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ทรงใกล้ชิดดั่งบิดาและบุตร ด้านศาล ทรงพระราชทานความยุติธรรม ทรงใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชน มีกระดิ่งให้ประชาชนลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้ทุกเวลา ด้านวรรณคดี ทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันเป็นรากฐานของหนังสือไทย ด้านศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และด้านการทำนุ บำรุงบ้านเมือง ทรงสนับสนุนด้านการค้าและการพาณิชย์ ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม สร้างศาสนวัตถุ และที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย
ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก: กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ใช้หลัก

พิษณุโลก: กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ใช้หลั […]

You May Like

ข่าวภูธร