จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ

admin2

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป
เมื่อเวลา 09.30 น. วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 65 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 65 ที่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ประเพณีอบรมพัฒนาคุณธรรม ได้จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 65 จะดำเนินงานในวันอาทิตย์ของช่วงเทศกาลนอกพรรษา จำนวน 20 ครั้ง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน 2565 ใช้สถานที่ของวัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและตามอำเภอต่างๆ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการเแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และยกระดับค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศต่อไป

น. เสนาะ รวมศิริ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ

พิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการคุ […]

You May Like

ข่าวภูธร