วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์

admin2

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 53 ราย บริจาคโลหิตได้ 45 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 18,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย

Next Post

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นา […]

ข่าวภูธร