กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมหารือการจัด

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมหารือการจัดแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หก-ทน. พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. นำผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร หก-ทน. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายอดิศร บุญมาก วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สนง.ปภ. เนื่องด้วย กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิริธร ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ภัยทางน้ำ ในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร หก-ทน. ร่วมนำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สนง.ปภ. ลงเรือเร็ว กฟผ. ไปดูเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงแรงด้นไฟฟ้า Inverter & Transformer ที่ลอยอยู่ระหว่างเกาะ 6 เกาะ 7 เพื่อดูพื้นที่และวางจุดที่จะทำการซ้อมแผนรองรับเหตุแผนฉุกเฉินสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ต่อไป พร้อมนี้ นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเจื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปฏิทิน กฟผ. และกระเป๋าผ้า พร้อมเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหนังสือครบรอบ 50 ปี เขื่อนสิรินธร เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ 2565 อีกด้วย ณ จุดเช็คอิน เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริม

อุบลราชธานี กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ติดตามการส่ […]

ข่าวภูธร