มทบ.37 โดย​ นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาค

admin2

มทบ.37 โดย​ นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องใน วันกองทัพไทย เมื่อ 170900 ม.ค. 65 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37  ผบ.มทบ.37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม ของทุกปี อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย ในภาวะขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid-19 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 3,500 ซีซี การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Next Post

สุโขทัย ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสัก

สุโขทัย ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสั […]

ข่าวภูธร