กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ประชุมวิเคราะห์ภัยความ

admin2

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ประชุมวิเคราะห์ภัยความมั่นคงในพื้นที่ พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ท. มอบหมายให้ พ.ต.ต.นรากร หายโศก ปฏิบัติราชการแทน รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯและ พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการประสานงานร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ในการ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ/ผู้นำชุมชนในระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามปรับปรุง/จัดทำแผนรองรับคุกคามด้านความมั่นคง ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสิริเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จว.เชียงราย ในที่ประชุมได้มีการบูรณาการจัดทำแผนป้องกันภัยร่วมกันเพื่อรองรับภัยคุกคามภายในตำบล

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เชียงราย สกัด 25 ต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดย

เชียงราย สกัด 25 ต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎห […]

ข่าวภูธร