กอ.รมน.จ.เชียงราย ป้องปรามการทำลายป่าไม้

admin2

กอ.รมน.จ.เชียงราย ป้องปรามการทำลายป่าไม้ บุกรุกที่ดินของรัฐ บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชร.35 ป่าแดด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอ ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบหมาย พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร. 35 ป่าแดด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทำการลาดตระเวน สำรวจพื้นที่ป่าแม่ปืม อ.ป่าแดด เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และ สัตว์ป่า

Next Post

พิษณุโลก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 แถลง

พิษณุโลก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 แถลงจับกุมเครือ […]

ข่าวภูธร