เชียงราย ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบค.19 มทบ.37

admin2

เชียงราย ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบค.19 มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับกำลังพลในสังกัด มทบ.37 และพี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน โควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ อาคารเม็งรายรวมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65 1000 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบค.19 มทบ.37 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ ให้กับกำลังพลในสังกัด มทบ.37 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ในพื้นที่ จว.ช.ร. โดยได้อำนวยความสะดวก มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ณ อาคารเม็งรายรวมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เชียงราย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เชียงราย มทบ.37 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

เชียงราย มทบ.37 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2 […]

ข่าวภูธร