เชียงราย มทบ.37 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

admin2

เชียงราย มทบ.37 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 65, 0800 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย นางอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรของกำลังพลและประชาชนทั่วไปได้มีความสุข สนุกสนาน และทราบถึงการให้ความสำคัญกับเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมซึ่งการแสดงออกในความสามารถ ที่จะช่วยเสริมสร้าง ความคิด ทัศนคติ และการเติบโตของเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยเยาวชนซึ่งอยู่ภายในค่ายเม็งรายมหาราช สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณสถานที่จัดงาน และสำหรับเยาวชนประชาชนทั่วไป ซึ่งอาศัยอยู่ภายนอกค่ายเม็งรายมหาราช สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยการรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทางระบบแอพพลิเคชัน Facebook Live : มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี, การจับสลากและแจกของขวัญ คำถามซักตอบเพื่อรับของรางวัล, การแสดงดนตรี และการเต้นประกอบเพลง, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ณ สนามหน้า ร้อย.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันที่ 6 มกราคม 2556 5

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันที่ 6 มกราคม 2556 […]

You May Like

ข่าวภูธร