อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปีที่ 17 ผู้ใหญ่ใจบุญมอบ

admin2

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปีที่ 17 ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน 3 อำเภอ 1 มีนาคม 2567
ผู้ใหญ่ใจบุญกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วประเทศไทยและผู้ที่มาชื้ออุปกรณ์สิ่งก่อสร้างที่ได้รวบรวมทุนมาร่วมสมทบกันแล้วมาร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ยากจนในพื้นที่ชายแดนสามอำเภอ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ทางนายเสถียร นางมาลี โตเขียว (ชัยเสถียร ไชยปราการ) เป็นผู้ต้นคิดในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน และได้ทำมาแล้วเป็นปีที่ 17 มีผู้ใหญ่ใจบุญได้เห็นความตั้งใจที่นายเสถียร โตเขียวกับนางมาลี โตเขียว ได้ทำมาหลายปี ก็ได้เข้ามาร่วมในการสมทบเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา(ร่วมมอบมาแล้วไม่น้อยกว่า สามล้านกว่าบาทใน17 ปี) ให้กับเยาวชนในปีนี้มีกองทุนเพิ่มขึ้นมาอีกและมอบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 114 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท เป็นยอดเงิน 228,000 บาท และได้มอบให้กับนักเรียนใน 53 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง โรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ซึ่งมีนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรี ตำบลไชยปราการ นายสุชาติ บัวคำ อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลไชยปราการ พันตำรวจเอกสันติภาพ โชติภัทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ ตลอดทางญาติธรรมวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) และผู้ประกอบการห้างร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้างทั่วประเทศ คณะครูผู้บริหารโรงเรียนไชยปราการ ที่ได้มาร่วมและมอบทุนให้กับนักเรียนที่มารับทุนทั้ง สามอำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่อายและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มอบที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

กฟผ. อุบลฯ ต้อนรับคณะ JERA Power Thailand

กฟผ. อุบลฯ ต้อนรับคณะ JERA Power Thailand ศึกษาดูง […]

ข่าวภูธร