กฟผ. อุบลฯ ต้อนรับคณะ JERA Power Thailand

admin2

กฟผ. อุบลฯ ต้อนรับคณะ JERA Power Thailand ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดฯ เขื่อนสิรินธร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าวิศวกรรมและพัฒนาโรงไฟฟ้า (ชพว.) บรรยายสรุปฯ พร้อมด้วย นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน (อพพ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน อพพ. / เขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับคณะ JERA Power Thailand จากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Masamitsu Suda / JERA Power (Tentative) พร้อมคณะฯ จำนวน 19 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายให้เกิดการประสานประโยชน์และความร่วมมือ ต่อไป ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ได้นำคณะฯ ลงเรือไฟฟ้า (EV Boat) ชลพัฒน์ 2 เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อีกด้วย

Next Post

จ.เชียงใหม่ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน

จ.เชียงใหม่ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน บิ […]

ข่าวภูธร