อุบลฯ เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนน

admin2

อุบลฯ เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนน เตรียมรับนโยบายกรมขนส่ง เพิ่มโทษ ลดแต้ม ยึดใบอนุญาต นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการผู้ว่าพงศ์รัตน์ พบชาวอุบลราชธานี ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เมื่อ 28 มกราคม 2565 ว่า ผู้ว่าอุบลฯ ร่วมประชุมเพิ่มความปลอดภัยบนถนน เพิ่มความเข้มข้นการป้องกันอุบัติเหตุ เตรียมรับกฎหมาย เพิ่มโทษ ลดแต้ม ยึดใบอนุญาต คาดบังคับใช้เม.ย.นี้ โดยกล่าวว่า เมื่อวานนี้ 27 ม.ค. 65 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ พร้อมด้วยหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการชุดนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในการประชุมมีวาระสำคัญในเรื่องป้องกันอุบัติเหตุ ที่สืบเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขับขี่มาด้วยความเร็วและชนผู้เดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ที่มีป้ายและสัญญาณไฟ จนเสียชีวิต ซึ่งเป็นการสูญเสีย บุคคลซึ่งทรัพยากรสำคัญของชาติ เป็นบทเรียน ราคาแพง นำมาซึ่งการตั้งคำถามในเรื่องความปลอดภัยของทางม้าลายในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันผู้ขับขี่ที่เห็นทางม้าลาย แทบไม่มีการชะลอ ในขณะที่กฎหมายได้ระบุชัดเจน ว่ารถต้องชะลอความเร็ว เมื่อถึงบริเวณที่เป็นทางม้าลายและหยุดให้คนข้ามถนน จากการประชุมได้สรุปว่าจิตสำนักเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างวินัยและจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ ที่มีหน้าที่ต้องชะลอรถเมื่อถึงจุดที่ต้องชะลอในบริเวณทางแยก ทางร่วมต่างๆ ซึ่งหากผู้ขับขี่ไม่มีจิตสำนึกก็จะไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้นทางม้าลายและสัญญาณต่างๆ ต้องมีความชัดเจน ทั้งป้ายเตือน การตีเส้นขวาง หรือสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณสำหรับผู้ข้ามถนน และต้องให้ความสำคัญสำหรับการข้ามถนนของผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ซึ่งมีผู้สูงอายุมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ดังนั้น ต้องร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียน รวมถึงผู้ใหญ่ที่มีอาชีพขับขี่ต่างๆในการตระหนักความสำคัญของทางม้าลาย การรณรงค์ การระมัดระวัง รวมถึงการออกกฎหมาย ที่ต้องเข้มข้นและเพิ่มโทษมากขึ้น นอกเหนือการปรับ รวมถึงการเน้นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวด ซึ่งต้องร่วมกันการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้กันทั้งทุกจังหวัดในประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่น หน่วยงานที่เป็นเจ้าของถนน ที่ต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์จุดคับขัน จุดอันตรายต่างๆ ทั้งทางแยก ทางร่วม ทางม้าลายต่างๆ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการตัดแต้มที่จะนำไปสู่การยึดใบอนุญาตขับขี่รถ ทางกรมขนส่งทางบกได้ยกร่างเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะบังคับใช้ในเดือน เม.ย. ปีนี้ ในด้านภาพรวมของอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย มีการขับเคลื่อนเรื่องการรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุมาโดยตลอด โดยมีการทำแผน การติดตาม และรณรงค์ในแต่ละเทศกาลอย่างเข้มข้น เป็นผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บของประเทศไทยลดลงตามลำดับ จากเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีหนึ่งราว 30,000 คน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 ผู้เสียชีวิตของประเทศไทยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดเหลือ 20, 000 คน และปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนน 13,000 คน ซึ่งตัวเลขในจังหวัดอุบลฯ มีจำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนน เมื่อปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 550 คน บาดเจ็บ 9000 กว่าคน และในปี พ.ศ. 2563-2564 จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ 400 คนต่อปี บาดเจ็บกว่า 6,000 คนในขณะนี้ จ.อุบลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องในเรื่องของ ตำบลขับขี่ปลอดภัย ซึ่งจะให้ในชุมชนช่วยกันดูแล ทั้งเรื่องคน ทั้งเรื่องถนนหนทาง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในขณะที่เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่จะต้องมีการรณรงค์กันทั้งในส่วนราชการ สถานศึกษา และภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาด่านชุมชนให้มีคุณภาพ การให้คำแนะนำตรวจตราผู้ขับขี่ในชุมชน เพื่อช่วยสกัดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ร่วมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

อาภาพรรณ ทองเรือง /ข่าว
กมลพร คำนึง / บก.ข่าว

Next Post

กธอ-ฟ. ลงพื้นที่ติดตามงานการติดตั้งป้ายทาง

กธอ-ฟ. ลงพื้นที่ติดตามงานการติดตั้งป้ายทางเข้า ทาง […]

You May Like

ข่าวภูธร