เชียงราย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗

admin2

เชียงราย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 100 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ประจำปี 2565 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงรายกำลังพล จิตอาสา 904 ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ผศ.เชียงราย นฝ.นศท.มทบ. 37ร.17 พัน.3 ในพระองค์ ร้อย.มทบ. 37ร้อย.สห.มทบ. 37 ชมรมทหารเรือจังหวัดเชียงราย และ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ รวมถึงทัศนียภาพโดยรอบ เพื่อสร้างความสง่างามให้กับสถานที่สำคัญอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้เคารพและศรัทธา ซึ่งมีการประดิษฐานพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงมีคุณูปการอเนกอนันต์แก่กองทัพเรือ อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถและมีส่วนช่วยส่งเสริมในด้านการแพทย์แผนโบราณของไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กำลังพลทุกนายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ ทุกข์ สุข ของอาณาราษฎร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการทั่วทุกหนแห่งในทุกภาคของประเทศ จึงได้รวมใจกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี การปฏิบัติในกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์รวมจิตใจปวงชนชาวไทย จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ น้อมสำนึกในพร มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

Next Post

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00. น. น […]

You May Like

ข่าวภูธร