วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

admin2

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุอำเภอแม่จัน โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 284 ราย บริจาคโลหิตได้ 212 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 85,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย บริจาคอวัยวะ 11 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 12 ราย

Next Post

ครูอาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท ในการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565

ครูอาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บ […]

ข่าวภูธร