กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งจัด

admin2

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์พักคอย community isolation:CIในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี หลังแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านเกาะสะเดิ่งไข่แตก หลังพบผู้ติดเชื้อวันนี้ 17 ราย วันนี้ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพร ศิวเทพกุล นายอำเภอสังขละบุรี มีหนังสือด่วน ที่ กจ 0818/ว 488 เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย community isolation:CI ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวางโดยล่าสุดมีการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วจำนวนกว่า 265 คน กระจายไปในทุกตำบล มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ตำรวจ ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป และมีคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ อีกทั้งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่มีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงจัดตั้งศูนย์พักคอยทั้งหมด จำนวน 5 แห่งด้วยกันประกอบด้วย

1 ศูนย์พักคอยวัดวังก์วิเวการาม หอฉันท์ หมู่ที่ 2 ต.หนองลู 2 ศูนย์แสดงสินค้าชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ต.หนองลู 3 ศูนย์พักคอยในชึใชนคริสต์จักรสังขละบุรี บ้านช่องลุ ม 5 ต.หนองลู 4 ศูนย์พักคอยอาคารพยาบาล สำนักป่าสุญญตาราม เกริงกระเวีย ม 4 ต.ปรังเผล 5 ศูนย์วัฒนธรรม ต.ไล่โว่ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และสถานที่ที่สามารถรอบรับผ็ป่วยรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าสามารถพักรักษาตัวในศูนย์พักคอย ( community isolation) อำเภอสังขละบุรี พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท และภาคเอกชน ร่วมในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

โดยเช้าวันนี้ชาวบ้านกองม่องทะ และนักเรียน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สต.บ้านกองม่องทะ โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้ชุดตรวจATk ที่ได้รับมาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีและจากโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ที่มอบให้จำนวน 500 ชุด เพื่อทำการคัดกรองผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาและเข้าพักในศูนย์พักคอยหมู่บ้านกองม่องทะ ที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา ด้วยงบประมาณของชุมชนที่ได้บริจาคมาจากชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา โดยขณะนี้เริ่มมีผู้ป่วยเข้าพักแล้วจำนวนหนึ่งโดยขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่เป็นครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ที่ติดเชื้อกว่า 40 คน นักเรียนทั้งหมด 311 คน ขณะนี้พักอยู่ในศูนย์พักคอยภายในโรงเรียน school isolation (SI) ภายใต้การดูแล ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกองม่องทะ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสังขละบุรี และฝ่ายปกครอง ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยสีเขียว ที่สามารถพักรักษาตัวอยู่ในบ้านได้ จนถึงวันนี้บ้านกองม่องทะพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 62 ราย เป็นชาวบ้าน 22 ราย ครู นักเรียน 40 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่ล่าสุดบ่ายวันนี้ นายเฉลิม ยิปรัมย์ ผอ.รพ.สต.บ้านกองม่องทะ พร้อมเจ้าหน้าที่ และ อสม.ได้เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เข้าไปยังบ้านเกาะสะเดิ่ง ม 3 ต.ไล่โว่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อเข้าไปทำการคัดการผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมภายหลังจากเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ล่าสุดมีข้อมูลว่าจากการลงพื้นที่คัดกรองวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 11 ราย รวมเป็น 17 รายจากจำนวนประการทั้งหมด 361 คน ซึ่งที่บ้านเกาะสะเดิ่งแห่งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการพบผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคม 2563

ในขณะที่ อบต.หนองลู อ.สังขละบุรี โดนนายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก.อบต.ได้ประกาศหยุดบริการประชาชนและปิด สนง.เพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา 2 วัน 3-4 มีนาคม หลังพบว่าเจ้าหน้าที่ อบต. 2 คน ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาด และให้เจ้าหน้าที่เข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้าน Home isolation ตามมาตรการสาธารณสุขข ณะที่นายรังสิมันต์ ทองสวสัดิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพ และป้องกันตัวเอง ด้วยการงดร่วมกิจกรรมที่มีการพบปะกันจำนวนมาก งดการแข่งขันกีฬา หากเป็นไปได้ให้เลื่อนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก หากเลื่อนไม่ได้ให้มีการตรวจคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมด้วยชุดตรวจATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานแต่ง งานบวช ส่วนการประชุมหากเป็นไปได้ขอความร่วมมือให้มีการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาเสี่ยง และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

กาญจนบุรี - พลเอกสมชาย ช่วยเหลือชาวบ้านไม่มีวัน

กาญจนบุรี – พลเอกสมชาย ช่วยเหลือชาวบ้านไม่มี […]

You May Like

ข่าวภูธร