ครูอาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท ในการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565

admin2

ครูอาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท ในการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2565) นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย นำตัวแทน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับบริษัท TPI

ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีไทย” (ระดับประชาชน) ชื่อผลงาน สืบสานตำนานควาย สู่วิถีไทยที่ยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โดยนายสุระชาติ พละศักดิ์

และผลงานผ่านเกณฑ์ได้เข้าร่วมการประกวดประเภทปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ หัวข้อ “ตามรอยครูช่างสมัยอยุธยา” (ระดับเยาวชน) 2 ผลงาน คือ 1. ชื่อผลงาน สืบสานมรดกศิลป์ (Inherit the artistic heritage) นางสาวกัลญญ์กุลณัช มะลิพันธ์ 2.ชื่อผลงาน สืบสานมรดกปัญญาไทยสู่โลกยุคใหม่ นางสาวกัลยรัตน์ ทองหล้า

Next Post

อุบลฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชมเชย รายการ

อุบลฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชมเชย รายการผู้ว่าฯ พงศ์ร […]

ข่าวภูธร