กาญจนบุรี – ชาวกาญจน์คึกคักเป็นแหล่งปลูก

admin2

กาญจนบุรี – ชาวกาญจน์คึกคักเป็นแหล่งปลูกผลิตกัญชาทางการแพทย์มากระดับโลก และพบกัญชาใบด่างครั้งแรกมีการให้ราคา 2 ล้าน แต่ขายไม่ได้ จนทำการเพาะเมล็ดจากต้นแรกได้สำเร็จ วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี เก็บช่อดอกกัญชาขายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยอดกว่า 260 กิโลกรัม ช่อดอกแห้ง มากกว่าครั้งแรก ได้เพียง 200 กิโลกรัม สรุปมีการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จมากๆ พร้อมเปิดศูนย์สินค้าพื้นเมือง OTOP เฉพาะผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาทางการแพทย์ วันนี้ 16 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ สส.เขต1 จ.กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี ทต.วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์ รองผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยมีนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากววิสาหกิจชุมชน ที่รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ประกอบไปด้วย 8 แห่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 31/2564 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 32/2564 วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 34/2564 วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 33/2564 วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 35/2564 วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 29/2564 วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 30/2564 วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ ใบอนุญาตปลูกเลขที่ 36/2564
ได้ทำการปลูกกัญชาครบรอบการปลูกครั้งที่ 2/2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งขณะนี้ได้รับผลผลิตช่อดอกแห้งแล้ว น้ำหนักประมาน 260 กิโลกรัม เป็นผลผลิตกัญชาสายพันธ์ุไทยตามโครงการ โดยมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้รับซื้อช่อดอกแห้งเพื่อนำไปผลิตยารักษาโรค โดยมีการตรวจรับมอบช่อดอกกัญชาแห้งจากตัวแทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเข้าสู่ระบบของจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการนำไปใช้โดยมีวิสาหกิจชุมชนและประชาชนผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก มีการจัดแสดงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนจากทุกแห่งร่วมกันแสดงสินค้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่เห็นว่าภาครัฐให้การสนับสนุน

ในครั้งนี้ได้มีพิธีเปิดและมอบศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP ผลิตภัณฑ์กัญชา ยารักษาโรค รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับกัญชา โดยมีนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานบริหารศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ได้มอบพื้นที่ขายให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวนทั้ง 8 แห่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว เลขที่ 111/12 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดจำหน่ายทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดยมีคณะบริหารฯ ข้างต้นร่วมแสดงความยินดีและถือเป็นโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนในจ.กาญจนบุรีมีพื้นที่สำหรับการสร้างรายได้ต่อไปโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการปลูกกัญชาของกลุ่มวิชาหกิจชุมชน ได้นำเมล็ดพันธุ์กัญชาใบด่าง จากต้นแรกที่พบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเก่า มาทำการเพาะ จนได้สายพันธุ์ด่างเหมือนกับต้นแม่อย่างไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งต้นแรกมีการติดต่อให้ราคาถึงต้นละ 3 ล้านบาท แต่ไม่สามารถนำออกไปขายได้ ส่วนต้นนี้ก็ไม่สามารถขายได้เช่นกัน แต่หากเกิดหายไปทางวสาหกิจชุมชนเดือดร้อนแน่ๆ เพราะการปลูกมีขั้นตอนเข็มงวดมากๆ ทุกครั้งที่จะเข้าไปในโรงเรือนมีการตรวจละเอียดทุกคน ทุกขั้นตอนทั้งเข้าและออกจากโรงเรือน ย้ำว่าใครให้ต้นละสิบล้านก็ขายไม่ได้[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ijrbyl6EZf8[/embedyt]

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

กาญจนบุรี – ฝากเตือนลงเล่นน้ำช่วงหน้าร้อน

กาญจนบุรี – ฝากเตือนลงเล่นน้ำช่วงหน้าร้อนหายไป 3 ไ […]

ข่าวภูธร