กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับคณะกรรมาธิการ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 กฟผ.เขื่อนสิรินธร โดยนายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายบุญเลิศ แสงระวี ช่างระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (ช.9 ทกท.กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมคณะฯ จำนวน 32 คน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ พื้นที่เขื่อนสิรินธร
ในการนี้ นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ. ) ได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภารกิจในภาพรวมของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ทั้งประวัติความเป็นมา คุณประโยชน์ของเขื่อน พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อเขื่อนสิรินธร การบริหารจัดการน้ำ โครงการที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ และข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุนลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจค […]

You May Like

ข่าวภูธร