ยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมจัดงานเมาว์ลิดส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

admin2

ยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมจัดงานเมาว์ลิดส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ยะลา -องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดงานเมาว์ลิด ประจำปี 2566 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สมานฉันท์ ระหว่างชนต่างศาสนิกในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส. ยะลา เขต 3.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานเมาว์ลิด ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) และส่งเสริมให้อิสลามมิกชนสามารถปฏิบัติตน ตามหลักคำสอนได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมี ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ผู้นำศาสนา นักเรียนตาดีกา พร้อมด้วยพี่น้องชาวมุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิก เข้าร่วม
ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลาง ถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีของชาวมุสลิมในพื้นที่ เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างของชาวมุสลิมทั่วโลก อย่างพร้อมเพรียงกัน และเพื่อความสมานฉันท์ ระหว่างชนต่างศาสนิกในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การแสดงอนาชีด การแสดงความสามารถของเยาวชนมุสลิม การบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และอื่นๆอีกมากมาย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Next Post

พล.ต.ต. สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.สุรินทร์ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำผ้ากฐิน ผ้าพระราชทาน

พล.ต.ต. สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.สุ […]

ข่าวภูธร