ตม.อุบลฯ สนธิกำลังปราบปรามการกระทำผิด

admin2

ตม.อุบลฯ สนธิกำลังปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สนธิกำลังป้องกันปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ด่านตรวจคนตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยมีนโยบายเร่งด่วนซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า ออก ประเทศ การกำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นในห้วง ก.ย.66 ถึง ก.พ.67 ประกอบกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ สตม. ปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเน้นการตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันอาชญากรที่เข้ามาในประเทศโดยแฝงตัวมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจแฝงตัวมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวในช่วงมาตรการส่งเสริมท่องเที่ยวระยะสั้นดังกล่าว เพื่อกระทำความผิดตาม พ.รบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว ตรวจคนเข้าเมืองอุบลราชธานี โดยการสนธิกำลังร่วมกับ กองกำลังสุรนารี หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำเเม่น้ำโขงภ.จว.อุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 9 การตรวจค้นฯ ร่วมกันตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกัน-ปราบปราม สกัดกั้น ขบวนการเครือข่ายการลักลอบนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายกลุ่มคนต่างด้าวและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เข้ามาหรือพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ หรือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประชาชนคนไทยหรือประเทศชาติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง,อำเภอสำโรง,อำนาตาลและอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีผลการปฏิบัติการดังนี้ บ้านพัก บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านโพธิ์เมืองติดกับสะพานพระเทพวงศาเขมานุสรณ์ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านพัก บริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์เมือง  ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านตาก๋ง บ้านโพธิ์เมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านพักบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ท่าน้ำวัดโพธิ์ศรี บ้านนาเมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านพักบริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาเมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านโพธิ์ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านลาดหญ้าคา ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านหนองเมืองซุ่ม ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้ทำการตรวจค้นเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลักลอบเข้า-ออก ราชอาณาจักร ตาม พ.รบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ,บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับ, การลักลอบโจรกรรมรถยนต์  รถจักรยายนยนต์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุธน ประกอบพร / จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

เบตงฯ กว่า 1,900 ล้านบาท สร้างสนามบินชาวเบตง

เบตงฯ กว่า 1,900 ล้านบาท สร้างสนามบินชาวเบตงไม่ต้อ […]

ข่าวภูธร