อยุธยา ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดยิ่งใหญ่ ทางน้ำ ปี

admin2

อยุธยา ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดยิ่งใหญ่ ทางน้ำ ปี 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น ประธาน นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย พะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทั้ง
หมู่บ้น ว่าเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ที่ประชุมได้กำหนดจัดงานการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษาทางน้ำประจำปี๒๕๖๖ ขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำเทียนไปถวาย ณ วัดขนอนเหนือ และวัดขนอนใต้ อำเภอ
น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการแท่ทียนจำนำพรษาครั้งนี้จะใช้เส้นทางลำน้ำคลองโพธิ์แล
ตลิ่งชัน ซึ่งในขบวนจะมีเรือกว่า 3 ลำ เรือประดับด้วยดอกไม้และการตบแต่งเรือร่วมขบวนอันสวยสด
งดงาม มีเรือร่วมขบวนตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนหลายลำ เป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งาม ที่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของท้องถิ่น ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันและการ จัดแห่เทียนจำนำพรรษาทางน้ำนั้น เป็นประเพณีการปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้ทำมาแต่ครั้งพุทธกาล เหตุที่ทำให้เกิดประเพณีนี้เพราะสมัยก่อนมีพระภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวของชาวนาในแปลงข้าวของชาวบ้านทำให้ ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือน ในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบค่ำเดือนสิบเอ็ดซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวพืชผลนาข้าวของ ชาวบ้านพอดีในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะนำเทียนนำไปถวายพระภิกษุเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิต

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อยุธยา บริจาคซื้อที่ดิน 3.000.000 ล้านบาท วันที่ 26

อยุธยา บริจาคซื้อที่ดิน 3.000.000 ล้านบาท วันที่ 2 […]

You May Like

ข่าวภูธร