วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญ

admin2

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอแม่สาย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย โดยมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 64 ราย บริจาคได้ 50 ราย ปริมาณโลหิต 23,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย อวัยวะ 12 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ราย

Next Post

เชียงราย มทบ.37 เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราช มอบให้

เชียงราย มทบ.37 เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราช มอบใ […]

ข่าวภูธร