เชียงราย มทบ.37 เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราช มอบให้

admin2

เชียงราย มทบ.37 เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราช มอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 ชุด ณ รร.บ้านริมวัง 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65, 1000 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.37 2 เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน มอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 ชุด มอบแก่ประชาชน โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง ผู้ว่าจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ ณ รร.บ้านริมวัง 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จังหวัดเชียงราย และ นายกิตติ ชัยดรุณนายอำเภอพาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ป่วย คนพิการ ทางการได้ยิน จำนวน 3 ครอบครัว การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_opGMbXBAjQ[/embedyt]

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเล […]

ข่าวภูธร