วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่

admin2

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 252 หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ ปกครองอำเภอแม่ลาว กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม นายสมศักร วงษา อดีตสมาชิก อส.ซึ่งประสบเหตุจากการระงับเหตุทะเลาะวิวาท จนทำให้ได้รับบาดเจ็บและล้มป่วยติดเตียง ในการนี้ ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร และเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายสมศักร วงษา และครอบครัว

Next Post

อำนาจเจริญ เมื่อเวลา.9.00.นของวันที่.15. มค.65

อำนาจเจริญ เมื่อเวลา.9.00.นของวันที่.15. มค.65 นาย […]

ข่าวภูธร