จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระ

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ครบรอบ 117 ปี ของจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 08.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ถือเป็นหน่วยงานของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด พร้อมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 117 ปี

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการขจัด

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการขจัดควา […]

ข่าวภูธร