เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร

admin2

เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร
ป ป ช มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบมีการก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู โดยไม่ได้รับอนุญาต วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนสำน้ักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร และตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานราชการบูรณาการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณี มีการกล่าวหาว่ามีการก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันการปราบปรามการทุจริต

โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ ศ 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ตำบลโพนทราย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 4 ระยะทาง 6,800 เมตร ต่อมาในปี พ ศ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ดังนี้ 1 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารระยะทาง 575 เมตรงบประมาณ 498,500 บาท
ซึ่งดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดกาเซ็มก่อสร้างและ 2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การขออนุญาตใช้พื้นที่ของป่าสงวนแห่ชาติป่าดงหมูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ยังอยู่เพียงขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตเท่านั้น และการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ นอกจากนี้การดำเนินการทั้ง 2 โครงการ ได้มีการตัดต้นไม้ตลอดเส้นทางที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ ศ 2507 มาตรา 14 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 มาตรา 11 มาตรา 69 ซึ่งได้มีการตรวจยึดไมและเครื่องจักรที่ใช้ในการกระทำความผิด ้ที่ใช้ในการกระทำความผิดแล้ว รวมทั้ง ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคำป่าหลายแล้ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร จะได้รวบรวมรวมพยานหลักฐาน และหากพบว่าการกระทำดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีส่วน ร่วมกระทำความผิดด้วยจะ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ ศ 2561 ต่อไป

เนื้อหาโดย สุดารัตน ์คนไว อนุภาพ อาจหาญ
ประไพ คนคล่อง ทีมงานเหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

กาญจนบุรี – ตร.ท่าเรือ คุมหม่องโหดทำแผนประกอบ

กาญจนบุรี – ตร.ท่าเรือ คุมหม่องโหดทำแผนประกอบคำรับ […]

You May Like

ข่าวภูธร