นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เชียงรายวันพุธ

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เชียงรายวันพุธที่ 26 มกราคม 61 เวลา 08.00 น. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน นายทัศพงษ์ สุวรรณมง คส.อบจ.เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่อำเภอพาน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง ในโอกาสฉลองครบรอบ 760 เมืองเชียงราย เวลา 09.09 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง โดยมี พระพุทธิญาณมุนี ประเสริฐ ปญญาวชิโร เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว ประกอบพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีลานอนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง ในโอกาสฉลองครบรอบ 760 เมืองเชียงราย มีขนาดความสูง 760 เซนติเมตร 7.60 เมตร พร้อมก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุนชน OTOP นับว่าเป็นการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระญามังรายองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการยกระดับการท่องเที่ยวสู่การสร้าง New Land Mark ของอำเภอพาน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่จำนวน 27 ไร่

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายวันพุธ […]

You May Like

ข่าวภูธร