อบต.กาญจนา ติดตาม ผลการดำเนินงาน มอบ

admin2

อบต.กาญจนา ติดตาม ผลการดำเนินงาน มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดยนางสาวสายสุนีย์ อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ฯ นายอนุพงค์ คำวาง กำนันตำบลกาญจนา นางทิพยรัตน์ วงค์เงิน ประธานสภาฯ และอสม. ตำบลกาญจนา ได้ร่วมกันออก ติดตามผลการดำเนินงานและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่

นางสาวสายสุนี อ่อนจันทร์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 จ.แพร่ เพิ่มขึ้น ยังคงเฝ้าระวังในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเฉพาะคนใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด สงสัยให้ตรวจหาเชื้อ ถ้าผลเป็นบวกให้รีบประสาน รพสตหรือศูนย์ประสานงานโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ฉีดวัคซีนป้องกันตนเอง & คนรอบข้าง หลีกเลี่ยงไปสถานที่ชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ตรวจ ATK PR กลุ่มฮักกาญจนา เราจะสู้ไปด้วยกัน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ประมงอำเภอเมืองแพร่ ติดตาม สำรวจความ

ประมงอำเภอเมืองแพร่ ติดตาม สำรวจความต้องการของเกษต […]

ข่าวภูธร