ประมงอำเภอเมืองแพร่ ติดตาม สำรวจความ

admin2

ประมงอำเภอเมืองแพร่ ติดตาม สำรวจความต้องการของเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง ทฤษฎีใหม่ นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์กรณ์ ประมงอำเภอเมืองแพร่ กล่าวว่า ลงพื้นที่ติดตามสำรวจความต้องการของนายกฤษฎา อิทราวุธเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง ทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ พร้อมประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปรับลดพื้นที่การเลี้ยงหรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และ ประชาสัมพันธ์ การไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นายกฤษฎา อิทราวุธ กล่าาว่า ต้องขอบคุณทางประมงอำเภอเมืองแพร่ ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสำรวจความต้องการพร้อมประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปรับลดพื้นที่การเลี้ยงหรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และ ประชาสัมพันธ์ การไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เราว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

วพบ.แพร่ จัดพิธี สำเร็จการศึกษา นักศึกษา

วพบ.แพร่ จัดพิธี สำเร็จการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสต […]

ข่าวภูธร