วพบ.แพร่ จัดพิธี สำเร็จการศึกษา นักศึกษา

admin2

วพบ.แพร่ จัดพิธี สำเร็จการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จ.แพร่ ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ณ อาคารกีฬาและสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยในพิธีได้ให้ผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมได้ 2 ท่านต่อคนเพื่อมาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ทั้งนี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับบรรยากาศ ในงานที่มีนักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานต่างมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเนื่องจากว่าจังหวัดแพร่การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid ยังมีอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เช่นกัน จึงมีมาตรการเข้ม โดยให้ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 2 ท่านเท่านั้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กาญจนบุรี – จัดกิจกรรม ปั่นทางไกลตามรอย

กาญจนบุรี – จัดกิจกรรม ปั่นทางไกลตามรอยอารยธรรมทรา […]

ข่าวภูธร