อาชีวสุโขทัย คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาของ

admin2

อาชีวสุโขทัย คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาของคนรุ่นใหม่ สู่นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดีบมืออาชีพ วันนี้ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่โดมลานเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินโครงการประเมิน ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาเยี่ยมชมให้กำลังใจนักศึกษา และให้คะแนนแต่ละกลุ่มงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

จากการประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงานประตูคัดกรองอุณหภูมิ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงานเครื่องคัดผลมะม่วง จากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลงานผลิตภัณฑ์เลิศรสมายองเนสผสมแกงมัสมั่นเสริมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงานรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ผลงานหัตถศิลป์ถิ่นพระร่วงเจ้า จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ผลงานของน้องๆนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้าประกวดผลงานในระดับภาค และระดับประเทศ มุ่งสู่ความสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย สร้างผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้กับสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง และได้การยอมรับ จากตลาดด้านการค้า และการผลิตอย่างต่อเนื่อง

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

อุบลฯ เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนน

อุบลฯ เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนน เตรียมรับนโ […]

You May Like

ข่าวภูธร