นายสามารถ สอาดจิต ตำแหน่งนายช่างโยธา

admin2

นายสามารถ สอาดจิต ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี เกิด 28 ธ.ค.2505 บรจจุ 1 เม.ย.2530 ณ รพช.พัทลุง อายุราชการ 36 ปี การศึกษา อนุปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประวัติการทำงาน 2530-2531 รพช.พัทลุง 2532-2535 ศูนย์ รพช.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 2536-2545 รพช.พัทลุง 2545-2555 ขทช.พัทลุง 2556-2566 ขทช.อุบลราชธานี รางวัลเกียรติยศ 2537คนดี มหาดไทย ประจำจังหวัดพัทลุง 2551 ข้าราชการดีเด่นจังหวัดพัทลุง โครงการภาคภูมิใจ จังหวัดพัทลุง ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว 1. เข้าวัดภูพร้าว 2. เข้าวัดหนองป่าพง 3. เข้าแก่งลำดวน 4. เข้าแก่งตะนะ 5. เข้าสามพันโบก อบ.4090 6. เข้าน้ำตกห้วยหลวง อบ.4057 7. เข้าช่องอานม้า อบ.4120 8. เข้าน้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู 9. เข้าผาชะนะได ชุมชนซะซอม
10. เข้าห้วยวังนอง 11. เข้าน้ำตกสร้อยสวรรค์ โครงการถนนเข้าโครงการราชดำริ 1. ศูนย์ศิลปาชีพสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก 2. รร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา อ.สิรินธร 3. อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ อ.น้ำยืน 4. รร.ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา อ.โขงเจียม 5.รร.ตชด.บ้านคำสะอาด อ.น้ำยืน โครงการสำคัญถนนในเขตเมือง
1. ถนนสายรอบสนามบิน อบ.3151 2. ถนนเข้า รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สรุปผลการจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วงปี 2556-2566 รวม 11 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 5,742.680 ล้านบาท วิสัยทัศน์ จริงใจบริการ ชาวบ้านสำคัญ พร้อมนำการพัฒนาทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ ค่านิยมประจำใจ จริงจัง จริงใจ เสียสละ ปัญหาอุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถทำให้คุณภาพงานลดน้อยลง

Next Post

กาญจนบุรี - นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วม

กาญจนบุรี – นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วมงาน […]

You May Like

ข่าวภูธร