วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00

admin2

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมนางหมี่เบี๊ยะ ซือมือ ผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ ในชุมชนราชเดชดำรง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค นมพาสเจอร์ไรซ์ ข้าวสาร และเงินสด จำนวน 2,000 บาท ในการนี้ รับบริจาคดวงตา – อวัยวะ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย

Next Post

เชียงราย มทบ.37 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มีแล้ว

เชียงราย มทบ.37 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เ […]

ข่าวภูธร