เชียงราย มทบ.37 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มีแล้ว

admin2

เชียงราย มทบ.37 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65โดยรับถุงยังชีพจาก พระไพศาลประชาทร วิ. พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพลทหารเก่าที่ประสบเหตุทางรถ ในพื้นที่ ต.เวียงเดิม อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 เวลา10. 45 น. พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วย พ.ท. เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๗ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65 โดยรับถุงยังชีพจาก พระไพศาลประชาทร วิ. พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นำไปมอบให้กับ นาย สายัณท์ สุเลียมมา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ อยู่บ้านเลขที่ 112 ม.3 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพลทหารเก่า สังกัด จว.พ.ล. และได้ลาพักกลับบ้านและได้ประสบอุบัติติเหตุเมื่อปี 2551 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ได้ให้ ชป.กร. ได้สำรวจการชำรุดของหลังคาบ้านและการซ่อมแซมห้องน้ำเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือต่อไป

Next Post

กาญจนบุรี –ศาลจังหวัดกาญจนบุรี พิพากษา จำ

กาญจนบุรี –ศาลจังหวัดกาญจนบุรี พิพากษา จำคุกฝรั่งเ […]

ข่าวภูธร