เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ข้อพิพาทที่ดินทำกิน

admin2

เบาะแสอาชญากรรม
ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร อำเภอดอนตาล
ข้อพิพาทที่ดินทำกินที่ดินซับซ้อนนิคมสหกรณ์ดอนตาลอุทยานกับประชาชน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565เวลา 11:00 น นายอภิชาติ ศรีสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที บ้านภูผาหอมหมู่ที่ 8 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเดินทางมาถึงยังพื้นที่บ้านภูผาหอม นายบุญนาม อินทปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สอ.บจ. อำเภอดอนตาลเขต 1
และนายปราโมทย์ เพชราเวช สอ.บจ
อำเภอดอนตาลเขต 2 และนายรัฐศาสตร์ พรหมวาส สอ.บจ.อำเภอดอนตาลเขต 3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล มาให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อถึงสถานที่ ประธานกรรมาธิการและคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแนวหลักเขตของกรมอุทยานที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับกรมอุทยาน และนิคมสหกรณ์ดอนตาล เพื่อตรวจ สอบหาความชัดเจนระหว่างข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อหาทางออกและทางแก้ไขให้กับพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบ้านภูผาหอมหมู่ที่ 8 เนื่องจากเป็นที่ดินทำกินมาตั้งแต่ปี 2511 จนมาถึงปี 2565 ซึ่งชาวบ้าน ที่ยื่นขอเอกสารสิทธิ์ไม่สามารถที่จะยื่นเอกสารเสร็จเป็นโฉนดได้เนื่องจากกรมอุทยานไปปักแนวเขตรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ทำกินเดิมของพี่น้องประชาชนบ้านภูผาหอมหรือบ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ประธานกรรมาธิการที่ดิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาหนทางแก้ไขกรณีข้อพิพาทดังกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลต่อไปภาพโดย อภิศักดิ์ ศรีเฉลียว เรียบเรียงโดย สุดารัตน์คนไว

เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

เช้าวันนี้ ข่าว ผวา เขื่อนพังทรุดตัวลง วัดดงหวายท่าช้าง นครหลวง อยุธยา เขื่อนทรุดตัวสูง 4-5 เมตรความยาวเกือบ 200 เมตรชาวบ้านหวาดผวา ริมแม่น้ำป่าสักหมู่ 5 ตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงอยุธยา

เช้าวันนี้ ข่าว ผวา เขื่อนพังทรุดตัวลง วัดดงหวายท่ […]

You May Like

ข่าวภูธร