วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวุฒิ

admin2

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน นางพรศิริ คำมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน กำนันตำบลทานตะวัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทานตะวัน หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลทานตะวัน ร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ วัดอรัญวิเวก (ห้วยบง) ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวุ […]

You May Like

ข่าวภูธร