เริ่มแล้ว โครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่” เปิดป้ายโครงการ

admin2

เริ่มแล้ว โครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่” เปิดป้ายโครงการแห่งแรก ที่ตำบลห้วยม้าพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 โครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่ เดินหน้าเต็มที่ เปิดป้ายโครงการแห่งแรกของจังหวัดแพร่ ที่ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่สวนเศษฐกิจพอเพียง ของ นางวัลชิน ชมชื่น โดยมี นายเจษฎา แก้วศล ผู้อำนวยการโครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ผู้นำท้องที่อท้องถิ่นของตำบลห้วยม้า ร่วมกันเปิดป้ายโครงการไทยสามัคคีขึ้น ซึ่งที่สวนเศษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ มีพื้นที่ 5ไร่ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในคำว่า เดินตามรอยที่พ่อสอน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ธนาคารความดี มีสวัสดิการ สร้างงานชุมชน

นายเจษฎา แก้วศล ผู้อำนวยการโครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการโครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่ ร่วมกับสมาชิกผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลห้วยม้า ร่วมกันเปิดป้ายโครงการไทยสามัคคีขึ้นที่สวนเศษฐกิจพอเพียงของนางวัลชิน ชมชื่นในพื้นที่ 5 ไร่ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้าเตรียมเดินหน้าตามโครงการ เดินตามรอยที่พ่อสอน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ธนาคารความดี มีสวัสดิการ สร้างงานชุมชนต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบลานรวบรวมผลผลิตด้าน

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบลานรวบรวมผลผลิตด้านการเ […]

You May Like

ข่าวภูธร