จังหวัดเชียงใหม่ อายุวัฒนะมงคลทอดผ้าป่า

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ อายุวัฒนะมงคลทอดผ้าป่าพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 22 มิถุนายน 2567
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระนักพัฒนาป่าเพื่อน้ำ หัวใจนักพัฒนาที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่โดยไม่หยุดพัฒนา ซึ่งวันนี้เป็นวันครบอายุวัฒนะมงคลทางลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันจัดงานให้กับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในวันนี้ พร้อมพระสงฆ์มาร่วม 100 กว่ารูป ญาติธรรมจำนวนมากกว่า500 คน และยังได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล70ปี 46 พรรษาพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำใช้ชื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมเพื่อการศึกษา พร้อมการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและคณะครู โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การเดินเพื่อเข้าเรียนต่างอาคารเรียนเวลาฝนตกจะลำบากในการเข้าเรียนต่างอาคารทางฝ่ายบริหารได้จัดสร้างหลังคากันแดด ฝน ให้กับโรงเรียน ทางเดินเชื่อมของอาคารเรียนและทางเดินไปโรงอาหารหอประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสะบายมากขึ้นเอื้อกับนักเรียนและคณะครูในการเดินเชื่อมอาคารเรียนทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนได้ดี ในโอกาสต่อไปในอนาคต ในการทอดถวายมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ฝ่ายสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ทหารม้ากองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ตำรวจภูธรอำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลปงตำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมส่วนราชการอำเภอไชยปราการทุกหน่วยงานและส่วนเอกชนห้างร้านต่างๆในอำเภอไชยปราการ และต่างอำเภอ พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนไชยปราการและคณะศิษย์เก่า ครูเก่า และญาติธรรมทุกๆคน ที่ได้ร่วมกันสมทบเงินสด จำนวนหนึ่ง ทอดผ้าป่ามอบให้โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดพัฒนาเพื่อการศึกษาต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่จับได้แล้วตามหมายศาลพริก

จังหวัดเชียงใหม่จับได้แล้วตามหมายศาลพริกป่นปาใส่หน […]

You May Like

ข่าวภูธร