เชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่า

admin2

เชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ปกครองอำเภอเชียงแสน กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน ออกเยี่ยมครอบครัว นายเหลาทอง อินทพรม ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายบางส่วน และมีผู้

เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม ข้าวสาร น้ำดื่ม และเงินสด 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น แเละเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

Next Post

อุบลฯ เปิดงาน เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี

อุบลฯ เปิดงาน เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแ […]

ข่าวภูธร