จ.มุกดาหารอำเภอดอนตาล ด้วยสำนึกในพระ

admin2

จ.มุกดาหารอำเภอดอนตาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ฯลฯ ประมาณ 100 คน ได้จัดกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตรีย์ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย จิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “ณ เขื่อนริมโขงบ้านนาโพธิ์ ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล โดยก่อนเริ่มทำกิจกรรมพัฒนา ประธานในพิธี(นายชาคริต ชุมจันทร์) ได้นำกล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชราช พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวปฎิญานตน
หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขื่อนริมโขง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ อย่างเข้มแข็ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีจิตสาธารณะ มีความสามัคคีกันพร้อมเพรียง ในการปฏิบัตหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้กู้ชาติบ้านเมืองกลับมาให้ลูกหลานได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มาตากเฒ่าจนทุกวันนี้ ถึงเวลาที่พี่น้องคนไทยต้องทดแทนคุณแผ่นดินกันทั่วประเทศร่วมกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า ไปในทิศทางที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของชนชาติไทยและลูกหลานรุ่นต่อไปจะได้อยู่ดีมีสุข ทั่วหน้ากัน

ภาพ.สุวิทย์ โพธิรัชต์
เรียบเรียง นส สุดารัตน ์คนไหว

Next Post

อยุธยา มูลนิธิ พุทไธสวรรย์ จุด แกรนด์ ช่วยชาวบ้าน

อยุธยา มูลนิธิ พุทไธสวรรย์ จุด แกรนด์ ช่วยชาวบ้าน […]

ข่าวภูธร