พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี

admin2

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2565 16 ก.พ.65 ที่วัดมหาวนาราม  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวานราม นำคณะสงฆ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง 3 รอบ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุพระพุทธศาสนา ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจ ชาวบ้านนาหมอม้า จัดงาน

อำเภอเมืองอำนาจ ชาวบ้านนาหมอม้า จัดงานประเพณีบุญเบ […]

ข่าวภูธร