อุบลฯ นายสุทธิชัย จรูญเนตร(เสี่ยหน่อย)อดีตที่

admin2

อุบลฯ นายสุทธิชัย จรูญเนตร(เสี่ยหน่อย)อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มิถุนายน 256 5 เวลา 09.30 น. พร้อมด้วย นางนาตยา จรูญเนตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภตระการพืชผล(ภรรยาคู่ใจ)เดินทางมาเป็นประธานในงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยนายกำพล บัวพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ นายประเสริฐ พรมภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขต 1 นางสาวสุธีรา จรูญเนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขต 2 นายสุวรรณ เท่าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขต 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเเข้ ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้และผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีสถานที่ป่าสาธารณะบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีด้วยปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาและผลกระทบซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปจะต้องมีความตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้จึงได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมตั้งปณิธานทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ป่าไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต่อไป
ภาพ/ข่าว/วิชัย สิถิระบุตร/ฅน ข่าวภูธรฯ/รายงาน

Next Post

น่าน สนธิกำลังตรวจยึดประดูท่อนกลางหมู่บ้านดอย

น่าน สนธิกำลังตรวจยึดประดูท่อนกลางหมู่บ้านดอยติ้ว […]

You May Like

ข่าวภูธร