เชียงราย มทบ.37 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักกา

admin2

เชียงราย มทบ.37 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65, 0800 พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.37 (2) เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผจว.ช.ร. เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จว.ช.ร. การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

 

Next Post

ร้อยเอ็ด​ พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอ​ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.ท. นำ

ร้อยเอ็ด​ พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอ​ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. […]

You May Like

ข่าวภูธร