กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา ตั้งคณะทำงาน

admin2

กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา ตั้งคณะทำงานเชิงรุกดึงเด็กพิเศษเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสม พร้อมวางแผนระยะยาวประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการทั่วประเทศ วันที่ 17 มีนาคม 2565-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งคณะทำงานเชิงรุกดึงเด็กพิเศษกลับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสม ด้านภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย ระบุเดือนมกราคม 2565 สามารถดึงเด็กพิเศษเข้าระบบได้แล้วกว่า 5 พันคน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาพิเศษ ในฐานะที่กำกับดูแลการศึกษาพิเศษได้มีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 โครงการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำ กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ และการศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จากการทำงานเชิงรุกของคณะทำงานสำรวจกลุ่มเด็กพิเศษ ณ เดือนมกราคม 2565 สามารถนำเด็กพิเศษกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้จะไม่มีตัวเลขเด็กพิเศษที่ตกหล่นที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่อีกเลย“จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีเด็กพิเศษ เด็กพิการที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวน 7,173 คน
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Next Post

กอ.รมน.จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ไฟ

กอ.รมน.จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ไฟป่า ค […]

ข่าวภูธร