กอ.รมน.จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ไฟ

admin2

กอ.รมน.จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ไฟป่า คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย เมื่อ 17 มี.ค. 65 เวลา 1430 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จ.เชียงราย ท. พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ไฟป่า คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันกับทุกภาคส่วน และกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมีพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ จำนวน 50 หมู่บ้าน ท้องที่ อ.เชียงของ อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกอบด้วย พื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ระหว่างปี 2545-2557 พื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ก่อนปี 2545 ยังคงทำประโยชน์จนถึง ปัจจุบัน ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายไฟป่า ณ หน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF ไฟป่า คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมอบเช็คให้กับผู้นำหมู่บ้าน
เครือข่ายไฟป่า แบบสำรวจกิจกรรมสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับหัวหน้าสายปฏิบัติงาน และปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5dWJNQ11h18[/embedyt]

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จังหวัด […]

You May Like

ข่าวภูธร