อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าซากุระ

admin2

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าซากุระไทยถวายเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยุ่หัว 28 กรกฏาคม 2566 เนื่องด้วยส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ป่าไม้โป่งจ๊อก ไฟป่าไชยปราการเชียงดาวตำรวจภูธรไขยปราการ ทหารกองกำลังผาเมือง ประชาชน เยาวชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต และเทศบาล ส่วนเอกชนอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอไชยปราการร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ทางอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระนักพัฒนาอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม ได้เป็นประธานนำพลังคนจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยนำต้นกล้าดอกนางพญาเสือโคร่ง จำนวนประมาณ 5,000 ต้น มาปลูกที่ดอยสินชัย บ้านสินชัย หมู่ที่6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ และปลูกที่บ้านป่าหนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ ในสองตำบล สองพื้นที่ ในความหมายเดียวกันเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบรอบ71พรรษา ในวันที่28 กรกฏาคม 2566 ทั้งส่วนราชการเอกชนร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทำการปลูกต้นไม้ โดยมีประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน เยาวชน ประมาณ 1,500 คน ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง 5,000ต้น สองข้างทางถนนบ้านสินชัย ถึงบ้านถ้ำง็อบ และถนนซอยในหมุ่บ้านและทางเดินเท้าบริเวณป่าไม้ชุมชนที่ยังอนุรักษ์เอาไว้ชาวบ้านร่วมสร้างความดีในวันนี้อย่างมีความสุข ส่วนที่ปลูกในหมู่บ้านป่าหนานั้นเพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลายไป วันเดียวในสองพื้นที่ เพื่อสร้างป่าไม้ให้มากขึ้นช่วยให้ระบบนิเวศวิทยากลับคืนมาเหมือนเดิม จะได้มีป่า มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไป และจะเป็นสวนไม่สร้างสีสรรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่อไปอีกหลายพื้นที่ที่จะเห็นดอกนางพญาเสือโคร่งเบ่งบานเต็มป่า เหมือนต่างประเทศเมืองหนาว

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าวครูป๋องภาพ

Next Post

ราชบุรี อ.บางแพ จัด กิจกรรม จิตอาส

ราชบุรี อ.บางแพ จัด กิจกรรม จิตอาสเฉลิมพระเกียรติ […]

ข่าวภูธร