นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวง นายขนมต้ม” บรมครูแห่งวงการมวยไทย เนื่องในวันที่ระลึกวีระชนไทยนายขนมต้ม เพื่อยกย่องและส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวของไทย วันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ เป็นประธานในพิธีบวรสรวงพร้อมเปิดงาน วันมวยไทยนายขนมต้ม ประจำปี 2565” โดยมี นายอเนก ตันจรารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย สมาคมครูมวยไทย นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการจัดพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น. จะมีการจัดแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันมวยไทยนายขนมต้ม” เพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวของไทย อันเป็นมรดกโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากชนชาติอื่น

นายขนมต้ม เป็นนักมวยคาดเชือกชาวกรุงศรีอยุธยา เกิดที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยถูกจับเป็นเชลยในระหว่างเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในครั้งนั้น พระเจ้ามังระ ได้สั่งให้เอาตัวนายขนมต้ม มาเปรียบมวยกับนักมวยชาวพม่า ปรากฏว่า นายขนมต้ม สามารถชกเอาชนะนักมวยชาวพม่าในคราวเดียวได้ถึง 9-10 คน จนได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสรภาพในที่สุด จากเหตุการณ์ที่นายขนมต้มชกชนะนักมวยพม่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 นั้น ชาวไทยจึงได้ถือว่าวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเกียรติประวัติของนักมวยไทย ถือเป็น วันมวยไทย ซึ่งชาวพระนครศรีอยุธยา ได้พร้อมใจกันสร้าง “อนุสาวรีย์นายขนมต้ม” ไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้อนุรักษ์สืบทอดต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

สุดปลาบปลื้ม หน่วยแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง

สุดปลาบปลื้ม หน่วยแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ลงพื้นท […]

ข่าวภูธร